Aylar: Şubat 2019

Aristoteles Kimdir?

Aristoteles: Milattan önce 384-322 yılları arasında yaşayan Aristoteles Selanik yakınlarında Yunan kolonisi Stageria’ da dünyaya gelmiştir. Aristoteles Makedon kralının hem hekimi hem de yakın dostu olan ayrıca dönemin en …

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji; ‘bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayali ya da örtük varlığı karşısında nasıl etkilendiğinin bilimsel olarak araştırılması’ şeklinde tanımlanır. Sosyal psikologlar insan davranışını açıklamakla ilgilidirler ve genelde …

Kültürel Farklılıklar

ERKEN DÖNEM KÜLTÜREL AYRIMCILIK Psikolojide kadınlar: Mary Calkins, üniversiteye girememesinin sebebi kadın olmasıydı ve o dönemde birçok üniversite kadınları almıyordu. 1908 yılında Margaret washburn psikoloji dalında lisans diploması alan …

Alzheimer hastalığı

İnsan Beyninin Yapı Taşları Aklını Kaybetmek Vakaların %10’unda Alzheimer hastalığı 50-65 yaş arasında görülüyor, vakaların %90’ında ise 65 yaş üstünde görülüyor. İlk görülen semptomlar unutkanlık ve kendini tekrarlamak, kaybolmak …

PSİKOLOJİYİ ANLAMAK

Psikolojiyi anlamak ve keşfetmek için, psikolojinin amaçlarını, mevcut araştırma alanlarını, psikologların davranışları anlamak ve ortaya çıkan soruları cevaplamak için kullandıkları başlıca yaklaşımları ve psikoloji alanındaki kariyer imkânlarını aşağıdaki yazımızda öğreneceğiz. …

Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet

Bir Sosyal Yönlendirme Örneği: Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Sosyalleşmesi Cinsiyet terimi, birinin erkek veya kadın olup olmadığını işaret eder. Erkeklerle kadınlar arasındaki doğal veya biyolojik farklılıklara işaret eder. Örneğin üreme organlarının …

Sosyalleşme Nedir?

Sosyalleşme, Kültür ve Kimlik hakkında bilgiler ve tanımları verilmiştir. Sosyalleşme nedir? yaşam boyu süren içinde yaşanılan toplumun kültürünü öğrenme sürecidir. Hayat boyu devam eder. Kültür ise bir toplumun yaşama tarzıdır. …

Sosyolojik ve Biyolojik Araştırmalar

Sosyolojik ve Biyolojik Açıklamaları aşağıda ayrı ayrı ele alacağız. Öncelikle biyolojik açıklamaları, sonra da sosyolojik açıklamalara yer vereceğiz. Biyolojik Açıklamalar Biyolojik açıklamalar, insan davranışlarının biyolojik özelliklere dayalı olduğunu, insan …

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Bakış Açısıyla Toplumu İncelemek Sosyoloji bilimine yeni başlayanların insanlara dair sorunlara ilişkin ilgileri olmakla birlikte, genellikle sosyolojinin alanı hakkında net bir fikre sahip olmadıkları söylenebilir. Ancak bu ilgi …