Aylar: Nisan 2019

Yunan Şehir Devletleri

Antik Yunan Şehir Devletlerinde Site Polis Düzeni Eski Yunan’ da devlet yönetimi ve siyasal düşünceler Polis ortamında gelişmiş ve sonuna kadar bu sistem siyasal bir sistem olarak Yunan siyasal …

Tutum Nedir?

Tutumun tanımı ve tutum nedir?: Tutumlar doğuştan getirilmez, öğrenilir. Sosyalleşme ile öğrenilir. İnsanların sahip olduğu tutumların birçoğu tutum nesnesiyle ilgili bir doğrudan yaşantının ürünüdür. Yani köpeklere karşı olumsuz bir tutuma …

Nicel ve Nitel Araştırma

SOSYAL ARAŞTIRMADAKİ TEMEL NOKTALAR: Toplumu İncelemek Bir araştırma yaparken ve ya bir araştırmayı değerlendirirken daima dikkatle göz önünde bulundurulması gereken üç temel konu vardır. Bunlar, araştırmanın geçerliliği, araştırmanın güvenirliği …