Aylar: Temmuz 2019

Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri ve Değişime Uğramış Geniş Aile: Çağdaş toplumda çekirdek ailenin en yaygın aile türü olduğuna ilişkin bazı kanıtlar olsa da coğrafi uzaklık, akrabalık ile ilgili bütün bağların zorunlu …

Aile Nedir?

Bir aile, “akrabalık bağları ile bir birine bağlı bir insan grubu demektir.” Aile Nedir? en önemli sosyal kurumlardan biridir ve bilinen bütün toplumlarda mutlaka bir biçimde bilinen bir kurumdur. …