Ay: Eylül 2020

Liberalizm Nedir?

Bir 17. yüzyıl düşünürü olan “John Locke” Liberalizm akımının kurucusu sayılır. Aslında ekonomik bir modeldir ve “mülkiyet hakkını” temel alır. İnsanların doğuştan yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakkına sahip olduğunu …