Kategori: Nedir

MONARŞİ NEDİR?

Monarşi mono kökünden gelen bir kavramdır. Mono Latince tek anlamına gelmektedir. Hakimiyetin tek bir kişide toplandığı yönetim şeklinde de monarşi denilmektedir. Bu yönetim şeklinde ülkeyi yöneten tek bir kişidir. …

OLİGARŞİ NEDİR?

Oligarşi yönetim şeklinde, devleti yönetme yetkisi herhangi bir kişi ile sınırlı kalmadan bir aile, zümre veya bir grubun ülkeyi yönetme şeklidir. Kısaca oligarşi nedir?: Oligarşi ile ülke yönetiminde söz …

DEMAGOJİ NEDİR?

Kısaca Demagoji Nedir? Halkın korkuları kullanılarak, halkın ön yargılarından hareketle siyasete şekil verme sürecine demagoji denilmektedir. Bu sayede siyasetçi halkı yanına almış olur. Halkın desteğini sağlamış ve halkı kendine …

ARİSTOKRASİ NEDİR?

Veraset sistemine dayalı bir yönetim şeklini oluşturmaktadır. Aristokrasi kelime anlamı ile oligarşi yönetim biçimi ile aynıdır. Belirli bir zümrenin ülkeyi yönetmesine oligarşi denilirken; bu zümrenin zengin, soylu ve üst …