Kategori: Sosyoloji

Sosyal Politika

SOSYAL POLİTİKA VE SOSYOLOJİ Sosyal politika nedir? Sosyal politika, sosyal sorunları çözmek ve önemli görülen diğer hedefleri gerçekleştirmek için, ulusal ve yerel yönetim veya değişik türdeki gönüllü kuruluşlar tarafından …

Aile Çeşitleri

AİLE ÇEŞİTLİLİĞİ VE “TAHIL PAKET AİLELER” (İDEAL AİLELER) MİTİ: Bu aile özelleşmiş, çekirdek ailedir; iki ebeveynin bir ya da iki kendi doğal çocuğuyla birlikte yaşadığı bir ailedir. Bu ebeveynler …

Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet

Bir Sosyal Yönlendirme Örneği: Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Sosyalleşmesi Cinsiyet terimi, birinin erkek veya kadın olup olmadığını işaret eder. Erkeklerle kadınlar arasındaki doğal veya biyolojik farklılıklara işaret eder. Örneğin üreme organlarının …

Sosyalleşme Nedir?

Sosyalleşme, Kültür ve Kimlik             Sosyalleşme, yaşam boyu süren içinde yaşanılan toplumun kültürünü öğrenme sürecidir. Hayat boyu devam eder. Kültür ise bir toplumun yaşama tarzıdır. Toplumdaki maddi ve manevi …

Sosyolojik ve Biyolojik Araştırmalar

Sosyolojik ve Biyolojik Açıklamalar: Biyolojik açıklamalar, insan davranışlarının biyolojik özelliklere dayalı olduğunu, insan davranışlarının doğuştan gelen özelliklere dayalı olduğunu açıklayan yaklaşımlardır. Bu açıklama, tüm insanların her toplumda aynı davranışlarda …

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Bakış Açısıyla Toplumu İncelemek Sosyoloji bilimine yeni başlayanların insanlara dair sorunlara ilişkin ilgileri olmakla birlikte, genellikle sosyolojinin alanı hakkında net bir fikre sahip olmadıkları söylenebilir. Ancak bu ilgi …