Manipülasyon Nedir?

Manipülasyon, insanların davranışlarını, bakış açılarını ve düşüncelerini değiştirmeyi ve kendi düşüncelerini empoze etmeyi hedefleyen veya kendi çıkarına göre insanların davranışlarına …

Hümanizm nedir?

Hümanizm nedir sorusunun cevabını anlayabilmek için Rönesans’a yakından bakmak gerekir. Rönesans’ı anlamak için ise orta çağdan kısaca bahsetmek gerekir. Orta …

Liberalizm Nedir?

Bir 17. yüzyıl düşünürü olan “John Locke” Liberalizm akımının kurucusu sayılır. Aslında ekonomik bir modeldir ve “mülkiyet hakkını” temel alır. …

Demokrasi Nedir?

Demokrasi, yönetimde halkın da söz sahibi olabildiği bir yönetim biçimine denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen bir kurum bir kuruluş ya da …

MONARŞİ NEDİR?

Monarşi mono kökünden gelen bir kavramdır. Mono Latince tek anlamına gelmektedir. Hakimiyetin tek bir kişide toplandığı yönetim şeklinde de monarşi …