Platon ünlü bir bilgin ve filozoftur. Platon ayrıca Eflatun ismi ile tanınmaktadır. Bilime ve devletin düşünce oluşumlarına dair önemli görüşleri bulunmaktadır. Platon Kimdir dediğimizde aynı zamanda sadece filozof kimliği ile de sınırlı kalmaz. Ünlü bir matematikçi ve bilim insanıdır.

Atina Akademisi kurucusu olması ile bilinir. Atina Akademisi; “batının ilk üniversitesi” olarak bilinir.

Platon’ un devlet hakkındaki önemli düşünceleri bulunmaktadır. Devlet yönetimlerinde insanlar kendi kendilerini yönetemez ve kendilerine yetemez. Bu sebeple devlet kavramının oluşması için bir arada yaşamaya ihtiyaç duyarlar. Bir arada yaşamak da yönetilmeyi gerektirir. İnsanlar bunu kendileri yapamayacağı için içlerinden birisinin devletin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak devleti yönetme biçimidir. Toplumsal yaşam ahlaki bir anlayış ile şekil bulmaktadır. Bu nedenle de ideal devlet düzeni olması gereken bir kuramdır.

Platon ve İdeal Devlet

Platon’ un savunmuş olduğu ideal devlet anlayışında halk belirli bir sınıfa ayrılmaktadır. Üç aşamalı oluşan bu sınıf, yöneticiler, güvenlik kolları ve işçileri oluşturmaktadır. Bu sayede üçe ayrılan halk devleti için yapması gereken görevi bilir. Yönetici sadece halkı yönetmek ile görevlidir. Güvenlik güçleri, ülkenin ve devletin bütünlüğünü korumak ile görevlidir. İşçiler ise devleti kalkındırmak amaçlı olarak çalışmak ile yükümlüdür. Çalışarak her zaman üretmek ile görevli olan işçiler, devletin maddi sorumluluğunu üstlenmiştir. En alt tabakayı ve en kalabalık tabakayı oluşturmaktadır. Devletin sınıfını bir üçgen olarak görürsek en geniş ve en taban halk olan işçi sınıftır. Orta kesim orduyu ve güvenliği oluşturmaktadır. Üçgenin zirve kesimi ise, yöneticiyi savunur. Yönetici, en ideal ve en azınlık olan gruptur. Kanun koyuculuk görevleri ve devleti yönetmek görevleri bulunur.

İdeal devlet anlayışında yer alan bu üç sınıf da erdemli olma yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Platon Formları

Platon hem dünyayı hem de kendinden sonra gelen birçok düşünürü etkilemiş olan bir bilim insanıdır. Günümüz yüzyılında bile düşüncelerine saygı duyulmakta ve büyük bir ilgi ile takip edilmektedir. İlk Batı üniversitesinin kurucusudur. Yükseköğretimin yaratıcısıdır. Bu üniversitede Antik Yunan’ ın bütün ünlü düşünürlerine öğretmenlik yapmıştır. Bunun en büyük örneği ise Aristoteles’ tir. Felsefenin kurucusu olmasına rağmen ve büyük düşünür olmasına rağmen hiçbir şekilde kusursuz değildir. Hiçbir zaman dilimine uyum sağlayamayan düşünceleri de bulunmaktadır.

Platon insan yaşamının kusurlu dünyasında kusursuz anlamlar yüklediğimiz formalar olduğunu kabul etmektedir. etrafımızda sahip olduğumuz ve gördüğümüz kavramların her biri kusursuz dünyaya hizmet edebilmektedir. Bunların ideal biçimleridir. Her insanın kendi hayata bakış açısının var olduğu be her insanın dünyasında onu yönlendiren belli başlı formlar bulunur. İdeal dünya kusurludur ancak kendi insanın var oluşu bunu kusursuz olarak yapabilir tanımını yaşamaktadır. Platon’ a göre insanın sahip olduğu formları nasıl kullanacağını ve nasıl yöneteceğini filozoflar insanlar için düşünerek onlara yol göstermelidir. Günümüzde bile hala tartışılan ve birçok filozofa ve düşünüre bununla alakalı akademik çalışma yaptıran bir konunun temellerini atmıştır. Bütün bu kavramlar insanların kendini sorgulamasına yol açmıştır. Gerçeğe ulaşmak için insan kendi aklına güvenebilir mi sorusunu irdeletmiştir.

Platon’ un bir başka düşüncesi ile hayvanların konumlandırılması ile alakalıdır. İnsanlar ve kuşları bir kategoriye alarak inşalara “ kanatsız iki ayaklılar” demiştir. Diyojen bu tanıma tepki olarak tavuğu mizahi bir dille göstermiş ve onun da uçamayan kanatsız iki ayaklı olduğunu vurgulayarak Platon’ un insanı olarak tanımlamıştır.

Platon’ un bu gibi tanımlanamamış ve saçma görünen fikirleri bulunsa da profesyonel anlamda insanlığa yol olabilecek düşünceleri de vardır.

Platon Aristoteles ile politik bilimi kurmuştur. Yöneticiliğin de tıpkı diğer meslek dalları gibi bir kavram olduğunu vurgulamıştır. Yönetebilmek ustalık işidir ve formları tasarlayarak kanunlara uyarlama şeklidir.

Platon meşhur “Devlet” isimli kitabında yönetimin ve adaletin temel sırlarını vermiştir. Platon’ un devletinde adalet bir nihai amaçtır. Platon’ un devleti ideal bir şehir üzerine kuruludur. Bu şehirde bireyler arasında oldukça uyumlu bir anlayış hakimdir. Bu devletin yönetimini bir filozof kral yönetmelidir. Filozof Kral aynı zamanda bir kadın da olabilir. Dolayısıyla kadınlara da yönetimde ideal devlet anlayışında yer veren gene ilk Platon olmuştur.

Platon’un hocası olan Sokrates’in hayatı: https://www.bilgihakkinda.com/sokrates-kimdir/

Yeni yazılarımız için bizi twitter’da takip edebilirsiniz