Platon Kimdir?

Platon ünlü bir bilgin ve filozoftur. Platon ayrıca Eflatun ismi ile tanınmaktadır. Bilime ve devletin düşünce oluşumlarına dair önemli görüşleri …

ÖFKE NEDİR?

Öfke, en basit tanımıyla, “aşırı sinirlilik durumu, sinir patlaması” olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra “sinirlilik durumunun en üst durumu” …

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka nedir?; duyguları doğru şekilde algılama, muhakeme yaparken duyguları hesaba katma, duyguları anlama ve kişinin hem kendisinin hem başkalarının …

Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri ve Değişime Uğramış Geniş Aile: Çağdaş toplumda çekirdek ailenin en yaygın aile türü olduğuna ilişkin bazı kanıtlar olsa …

Aile Nedir?

Bir aile, “akrabalık bağları ile bir birine bağlı bir insan grubu demektir.” Aile Nedir? en önemli sosyal kurumlardan biridir ve …

İlk Yardım Kursu

İnsan hayatı oldukça büyük kıymet taşımaktadır. Son dönemlerde başta trafik kazaları olmak üzere kaza sonucu gerçekleşen ölümlerde artış yaşanmaktadır. Bu …

Deney Nedir?

Deney kısaca, bir hipotezin sınanmasıdır. Bir şeyin başka bir şey üzerindeki etkisini görmek üzere yapılır. Örneğin, lastiklerin havasının inik oluşundan …