DEMAGOJİ NEDİR?

Kısaca Demagoji Nedir? Halkın korkuları kullanılarak, halkın ön yargılarından hareketle siyasete şekil verme sürecine demagoji denilmektedir. Bu sayede siyasetçi halkı …

Platon Kimdir?

Platon ünlü bir bilgin ve filozoftur. Platon ayrıca Eflatun ismi ile tanınmaktadır. Bilime ve devletin düşünce oluşumlarına dair önemli görüşleri …

ÖFKE NEDİR?

Öfke, en basit tanımıyla, “aşırı sinirlilik durumu, sinir patlaması” olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra “sinirlilik durumunun en üst durumu” …

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka nedir?; duyguları doğru şekilde algılama, muhakeme yaparken duyguları hesaba katma, duyguları anlama ve kişinin hem kendisinin hem başkalarının …