Yunan Şehir Devletleri

Antik Yunan Şehir Devletlerinde Site Polis Düzeni Eski Yunan’ da devlet yönetimi ve siyasal düşünceler Polis ortamında gelişmiş ve sonuna …

Tutum Nedir?

Tutumun tanımı ve tutum nedir?: Tutumlar doğuştan getirilmez, öğrenilir. Sosyalleşme ile öğrenilir. İnsanların sahip olduğu tutumların birçoğu tutum nesnesiyle ilgili bir …

Nicel ve Nitel Araştırma

SOSYAL ARAŞTIRMADAKİ TEMEL NOKTALAR: Toplumu İncelemek Bir araştırma yaparken ve ya bir araştırmayı değerlendirirken daima dikkatle göz önünde bulundurulması gereken …

Kişilik Tipleri

Kişilik Tipleri ve Genel Özellikleri Birey bazlı kişilik tipleri birçok farklı parametrenin bir araya getirilmesi ve gözlemlenerek tahlil edilmesiyle ortaya …

Duygu

Duygusal Deneyimler Bir duygu dört bileşenle tanımlanabilir. Önce bir uyarıcıyı (olay, nesne veya düşünce) kendi durumumuza göre yorumlar veya değerlendiririz. …

Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau kimdir? Jean-Jacques Rousseau, 1712 tarihinde İsviçre- Cenevre’ de dünyaya gelmiştir. Jean- Jacques Rousseau’nun babası saatçi ustasıdır. Görüşleri …

Sosyal Politika

SOSYAL POLİTİKA VE SOSYOLOJİ Sosyal politika nedir? Sosyal politika, sosyal sorunları çözmek ve önemli görülen diğer hedefleri gerçekleştirmek için, ulusal …

Aile Çeşitleri

AİLE ÇEŞİTLİLİĞİ VE “TAHIL PAKET AİLELER” (İDEAL AİLELER) MİTİ: Bu aile özelleşmiş, çekirdek ailedir; iki ebeveynin bir ya da iki …

Aristoteles Kimdir?

Aristoteles: Milattan önce 384-322 yılları arasında yaşayan Aristoteles Selanik yakınlarında Yunan kolonisi Stageria’ da dünyaya gelmiştir. Aristoteles Makedon kralının hem …

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji; ‘bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayali ya da örtük varlığı karşısında nasıl etkilendiğinin bilimsel olarak araştırılması’ şeklinde …