Kişilik Tipleri ve Genel Özellikleri

Birey bazlı kişilik tipleri birçok farklı parametrenin bir araya getirilmesi ve gözlemlenerek tahlil edilmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Psikiyatri ve fizyoloji unsurlarının değerlendirilmesi sonucu hem bulgulara hem de analize dayalıdır.

Günümüzde kişilik tipleri toplamda iki kümede ele alınmaktadır. Bunların ilkini a tipi kişilik deniyor. Daha belirsiz ve muğlak özelliklerin yoğun olduğu bireyler ise b tipi kişilik olarak tanımlanmaktadır.

Kişiliklerin Tespitinde Kullanılan Testler

1970’li yılların ilk çeyreğinde ortaya çıkarılmaya başlanan birtakım testler kişiliklerin tespit ve tahlilinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bunların başında öfke ve stres testleri gelmektedir. Aynı zamanda birebir mülakata ve terapiye dayalı diyaloglar kurularak kişilerin hangi tipte bir kişiliğe sahip olduğu da gözler önüne serilir. Testler toplamda psikolojik ve fiziksel olarak ikiye ayrılmaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber çok daha kısa sürede çok daha net sonuçlar elde etmek mümkündür.

A Tipi Kişilik ve Öne Çıkan Özellikleri

A Tipi Kişilik

Uzmanlar tarafından çok daha kolay bir şekilde nitelendirilebilen kişilik tipleri ”A” adını alarak lanse edilmekte ve kayıtlarda tutulmaktadır. Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisine daha kolay uyum sağlayan a tipi kişilik aynı zamanda asabiyet problemlerine çok daha açıktır. Özgürlüğüne ve hareket serbestliğine inanan bu tipteki kişilikler hem kişisel hem de içtimai engellemelere karşı ekstra dirençlidir.

İdealist bir yapıda ve görünümde olan a tipi kişilik lider ruhlu olma özelliği de taşımaktadır. Ancak önlerine çıkan toplumsal engeller karşısında bocalama ihtimalleri daha yüksektir. Aynı zamanda strese ve kaygıya bağlı nedenlerle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskleri daha yüksektir. Bir ortalamaya vurulduğunda bu kişilik türünün %70 oranında daha fazla görüldüğü ortaya çıkarılmıştır. Yönetme ve bir grupta lider olma potansiyelleri yüksektir.

B Tipi Kişilik ve Ayırt Edici Özellikleri

B Tipi Kişilik nedir?
B Tipi Kişilik

Çevreye ve insanlara karşı daha uyumu olan b tipi kişilik daha çok eğlenme, seyahat etme ve yeni hobiler geliştirme konusunda yetkin olan kişileri tanımlamakta kullanılır. Sinir ve stres faktörlerinden olabildiğince uzak kalan b tipi kişilik doğaları itibariyle umutlu ve uyumlu kimselerdir. Hırs ve tutku yükleri son derece azdır. Grup içerisinde liderlik vasıflarını göstermekten çok çoğunluğun içerisinde yer almayı tercih ederler.