Kategori: Psikoloji

ÖFKE NEDİR?

Öfke, en basit tanımıyla, “aşırı sinirlilik durumu, sinir patlaması” olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra “sinirlilik durumunun en üst durumu” da diyebiliriz. PEKİ NEDEN VE NEYE ÖFKELENİRİZ? Buna kişisel …

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka nedir?; duyguları doğru şekilde algılama, muhakeme yaparken duyguları hesaba katma, duyguları anlama ve kişinin hem kendisinin hem başkalarının duygularını düzenleyebilme becerisidir. Duygusal Zeka Önemli Mi? İşte duyguların …

Deney Nedir?

Deney kısaca, bir hipotezin sınanmasıdır. Bir şeyin başka bir şey üzerindeki etkisini görmek üzere yapılır. Örneğin, lastiklerin havasının inik oluşundan dolayı arabamın aşırı ölçüde benzin yaktığını bir hipotez olarak …

Tutum Nedir?

Tutumun tanımı ve tutum nedir?: Tutumlar doğuştan getirilmez, öğrenilir. Sosyalleşme ile öğrenilir. İnsanların sahip olduğu tutumların birçoğu tutum nesnesiyle ilgili bir doğrudan yaşantının ürünüdür. Yani köpeklere karşı olumsuz bir tutuma …

Kişilik Tipleri

Kişilik Tipleri ve Genel Özellikleri Birey bazlı kişilik tipleri birçok farklı parametrenin bir araya getirilmesi ve gözlemlenerek tahlil edilmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Psikiyatri ve fizyoloji unsurlarının değerlendirilmesi sonucu hem bulgulara …

Duygu

Duygusal Deneyimler Bir duygu dört bileşenle tanımlanabilir. Önce bir uyarıcıyı (olay, nesne veya düşünce) kendi durumumuza göre yorumlar veya değerlendiririz. İkinci olarak korku veya mutluluk gibi öznel bir duygu …

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji; ‘bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayali ya da örtük varlığı karşısında nasıl etkilendiğinin bilimsel olarak araştırılması’ şeklinde tanımlanır. Sosyal psikologlar insan davranışını açıklamakla ilgilidirler ve genelde …

Kültürel Farklılıklar

ERKEN DÖNEM KÜLTÜREL AYRIMCILIK Psikolojide kadınlar: Mary Calkins, üniversiteye girememesinin sebebi kadın olmasıydı ve o dönemde birçok üniversite kadınları almıyordu. 1908 yılında Margaret washburn psikoloji dalında lisans diploması alan …

Alzheimer hastalığı

İnsan Beyninin Yapı Taşları Aklını Kaybetmek Vakaların %10’unda Alzheimer hastalığı 50-65 yaş arasında görülüyor, vakaların %90’ında ise 65 yaş üstünde görülüyor. İlk görülen semptomlar unutkanlık ve kendini tekrarlamak, kaybolmak …

PSİKOLOJİYİ ANLAMAK

Psikolojiyi anlamak ve keşfetmek için, psikolojinin amaçlarını, mevcut araştırma alanlarını, psikologların davranışları anlamak ve ortaya çıkan soruları cevaplamak için kullandıkları başlıca yaklaşımları ve psikoloji alanındaki kariyer imkânlarını aşağıdaki yazımızda öğreneceğiz. …