Sokrates nerede doğru ve ne zaman yaşadı? Görüşleri ve genel hatlarıyla yaşamı hakkında bilgiler verilmiştir.

  •  Sokrates MÖ. 469 ile 399 yıllı arasında yaşamıştır. Yaşamış olduğu Antik Yunan’ da en büyük düşünür olarak bilinmektedir.
  • Geometri alanında çalışmaları vardır. Büyük bir astronomi uzmanı ve politika yazarıdır. Matematik ve geometri alanında günümüzde de kullanılan birçok terimin çalışmalarını başlatmıştır.
  • Antik Yunan’ ın oluşumunu sağlayan Yunan felsefesinin kurucusu olarak bilinmektedir.
  • Aristophanes, Aristoteles ve Platon’ un düşüncelerini direkt olarak etkilemiştir.
  • Evreni anlamaya yönelik çalışmaları bulunmaktadır.
  • Sokrates’ i dilbilimci kimliği ile de tanımaktayız. Ünlü bir anlam bilimci ve dil bilimci olarak dilde anlamı bulunmayan ve karşılığı olmayan kavramların bulunmasını sakıncalı bulmuştur. Dili ve dil ögelerinin anlam bütünlüğünü incelemiştir.

Ahlak kuramcısı olarak da bilinmektedir. Ahlak felsefesinin oluşumunu sağlamak için uzun çalışmalar yapmıştır. Düşüncesi nedeni ile ölüme mahkum edilmiş ve zehir ile öldürülmüştür. Sokrates’ in ölümünün ardından bu kuramı yakından ele alan ve araştırmalarını daha da ileriye götüren ünlü düşünür ve filozoflar ortaya çıkmıştır. Kinikler Okulu, Megara okulu ve Kirene Okulu bu kuramların öğretildiği okullar olarak bilinmektedir. Sokrates’ in anısına kuruşmuş ve burada Sokrates’ in öğretileri ile eğitim verilmiştir.

Platon Sokrates’ in öğrencisi olarak bilinmektedir. Sokrates’ in ölümünün ardından Megara okuluna devam ederek, Sokrates’ in öğretilerini burada yaşatmaya çalışmıştır.

Sokrates’ in günümüze kadar ulaşmış ve isim olarak konulan net bir eseri bulunmamaktadır.  Ancak öğretileri ve artmış olduğu ilimin temelleri günümüzde hala Atina balta olmak üzere dünya genelinde varlığını sürdürmektedir. Öğrencilerinin Sokrates’ in kullanmış olduğu yöntemlere dayandırılan açıklamalarının yer aldığı eserleri ile bilgileri ve düşünceleri yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Sokrates, ünlü düşünürlerin babası olarak da bilinmektedir. Bunun nedeni ise, birçok filozofun ve düşünürün kendisinden etkilendiğine dair oluşan yazılardır. Bu sayede fikirlerinden etkilenen öğrencileri ile birlikte yaşamış ve düşüncelerini de yaşatma imkanı bulmuştur.

Sokrates hakkında bilinen net bir çalışma ya da herhangi bir kuram bulunmamaktadır. Sadece matematik, geometri, astronomi alanında günümüz teknolojilerinin gelişmesine ve geliştirilmesine katkıları ile tanınmaktadır. Onun düşüncelerini ileriye taşıyan her zaman öğrencileri olmuştur. Bu sayede de yaşadığı dönemde ölüm cezasına çarptırılan ünlü düşünürün günümüzde Atina sokakları öğretileri ve heykelleri ile doludur.

Sokratesin Ölümü: Platon’un anlatılarına göre Sokrates, Baldıran zehiri içirilerek 70 yaşında (MÖ 399) da idam edilmiştir.

Sokrates’in öğrencisi Platon kimdir?: https://www.bilgihakkinda.com/platon-kimdir/

Platonun öğrencisi Aristoteles kimdir?: https://www.bilgihakkinda.com/aristoteles-kimdir/

Yeni yazılarımız için bizi twitter’da takip edebilirsiniz