Osmanlı Devleti’nde farklı alanlarda çalışmalar yapmış ve dünya tarihine katkıda bulunmuş birçok bilim adamı bulunmaktadır. Çoğunun adı duyulmuş, çoğunun adı ise hiç duyulmamıştır. İşte Osmanlı kökenli bilim adamları:

Osman Hamdi Bey

Osman Hamdi BeyOsman Hamdi Bey, 1842 yılında doğmuş 1910 yılında ölmüştür. İlk Türk arkeolog olarak tanınır. En önemli arkeolojik çalışması 1887 yılında başlayıp 1 sene süren Lübnan’daki Sayda Kral Mezarlığı olarak bilinmektedir. Bu kazılar esnasında tüm dünyaca tanınan Büyük İskender’in mezarını bulmuştur. Günümüzde de aktif olan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucusudur.

Hormouzd Rassam

Hormouzd Rassam

Hormouzd Rassam, 1826 yılında doğmuş, 1910 yılında hayatını kaybetmiştir. Bügün Londra’da bulunan Britanya Müzesi’ndeki Asur ve Babil yapıtlarından bazılarıyla Irak’taki Ninive ve Sippar’da bilinen en eski kayıtların olduğu çivi yazısı tabletleri insanlığa kazandırmıştır olmakla birlikte Süryani kimliği ile bilinmektedir. Sonrasında İngiliz vatandaşlığına geçmiştir.

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu’nun 1400 ila 1403 yılları arasında doğduğu, 1474 yılında hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelen Kuşçu, Osmanlı Devleti’nde astronom, matematikçi ve dilbilimci olarak da çalışmıştır. Ayasofya’da müderrislik de yaptığı bilinmektedir.

Takiyüddin

Takiyüddin

Takiyüddin 1521 yılında doğmuş, 1585 yılında hayatını kaybetmiş bilim adamıdır. 1571’de Mustafa Çelebi öldükten sonra II. Selim Takiyüddin’i sarayın müneccimbaşılığına atadı. Aradan geçen 3 yılın ardından, yani 1574 yılında Galata Kulesi’nde gözlem çalışmaları yapmaya başlamıştır. Sokullu Mehmet Paşa’yla Hoca Saadettin’in destekleri ve III. Murat’ın padişahlığı döneminde çıkarılan bir ferman ile 1577’de Tophane bölgesinde kendisi yönetiminde bir gözlemevi kurulmuş ve “Takiyüddin Rasathanesi” adı verilmiştir. Fakat bu gözlemevi 1580 yılında top atışlarıyla yıkılmıştır.

Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Ahmed Dede, 1631 yılında doğmuş, 1702 yılında hayatını kaybetmiştir. 17. Yüzyıl’da yaşamış bir Osmanlı tarihçisi olarak kayıtlara geçmiştir. Birçok konuda eserler vermiştir ve bunların yanı sıra en tanınmış ve Osmanlı tarihinin en önemli kaynakları arasında gösterilen ve bu özelliğini hala sürdüren, Arapça olarak kaleme aldığı “Sahaifü’l-Ahbâradlı” adlı eseri yazmıştır.

Kâtip Çelebi

Kâtip Çelebi

Bir başka Osmanlı kökenli bilim adamı olan Kâtip Çelebi coğrafya, tarih ve bibliyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı aydını ve bilim adamıdır. Dünya bilim camiasında en çok tanınan eseri, İslam dünyasının en kıymetli parçalarını oluşturan 15 bin kitabı ve 10 bin müellifi alfabetik olarak tanıtan “Keşf-ez Zünun” ve ünlü coğrafya ansiklopedisi Cihannüma’dır.

Piri Reis

Piri Reis

Piri Reis’in 1465 yılında doğup 1554 yılında öldüğü tahmin edilmektedir. Osmanlı denizcisi ve harita bilimcisi olarak tanınır. Gerçek adı Muhyiddin Pîrî Bey olarak geçer. Amerika’yı dahi gösteren dünya haritaları ile ünlenmiş ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik adına yazmış olduğu kitabı ile tanınmıştır.

Hezarfen Ahmet Çelebi

Hezarfen Ahmet Çelebi, bizzat geliştirdiği takma kanatlar sayesinde Galata kulesinden uçmayı başaran ilk Türk unvanını almıştır. IV. Murat’ın hüküm sürdüğü dönemde uçuş için yapmış olduğu ve bu konudaki derin bilgileri sebebiyle “Hezarfen” olarak anılmaktadır.

İbrahim Müteferrika

İbrahim Müteferrika, 1674 yılında doğmuş ve 1745 yılında hayatını kaybetmiştir. Macar asıllıdır. Matbaacı, yayıncı, yazar ve çevirmenlik yapmış bir Osmanlı aydınıdır. İlk kez Osmanlı İmparatorluğu’nda basımevi kurmuş ve Türkçe kitap yayınlamış kişi olarak tanınır.

Osmanlı kökenli bilim adamları yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca Osmanlı’da Günlük Yaşam adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Bilgi Hakkında sitemizin yeni yazıları için bizi twitter’da takip edebilirsiniz