Yazımızda Sofizm nedir, Bireyin doğuşu, Sosyal Sözleşme ile Kuvvet Teorilerinin İlk Belirtileri hakkında bilgiler vereceğiz. Sofizm ideolojisinin temelleri milattan önce 5 inci yüzyılda atılmıştır. Sofistler ücret karşılığında felsefi dersler veren gezgin felsefecilerden oluşurdu.

Sofizm Akımı

Sofizm akımı M.Ö. V inci yüzyılda  Atina’ da ortaya çıkmıştır. Sofizm ekonomik ve sosyal gelişmelere paralellik göstererek demokrasinin önem arz ettiği dönemde ancak aristokrasinin toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamadığı döneme denk düşer.

Eski Yunan’ da demokrasiye katılım sadece yurttaşlar arasında olduğundan yurttaşlar yönetimde hak sahibi olurlar. Ancak yönetimde halk sahibi olmak için kültürlü, güzel konuşma, hitabet sanatı ile karşısındakini ikna edebilme kabiliyetine ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu ihtiyaçların hepsine Sofist’ ler karşılamışlardır. Sofizm, kendilerinden önceki düşünce akımını eleştirmişlerdir. Daha önce evrenle ilgili sorunlarla ilgilenenlerin tam aksine insanlara yönelmiştir.

Sofizm deyimi “sophia” sözcüğünden gelir ve bilgi anlamını taşır. Bilgin ve bilge kişilere ise “sofist” denilmektedir.

Yunan Şehir Devletleri Yazımızı Okumak İçin Aşağıdaki Linki Ziyaret Ediniz. https://www.bilgihakkinda.com/yunan-sehir-devletleri/

Dönemin Ünlü Sofistleri Kimlerdir?

  • Protagoras,
  • Gorgias,
  • Kritias,
  • Antiphon,
  • Hippias,
  • Kallikles ve
  • Thrasymakos bilinen ünlü sofistler arasındadır.

Bireyin Doğuşu

Sofisté ler insanların ahlaki bir varlık olmaktan çok kendini düşünen bencil bir yaratık olarak görürler. Sofistler gerçeğin insandan insana değiştiğini düşünür. İnsan dışında mutlak olarak “gerçek” , “doğru” , “iyi” olmayacağına göre değerlerin ölçüsünün insanların elinde olduğunu belirtirler.

Sosyal ve siyasal hayatı düzenleyen yazısız kurallar bütünü olan örf, adet ve geleneklerin kutsal olmadığını bu gibi kuralların zaman içerisinde değiştiğini savunurlar. Bu kuralların tanrıların iradesi olmadığı, bu kuralların tamamının insan iradesi olduğunu kabul ederler.

Sosyalleşme Nedir ve Sosyal Yapı Hakkında Yazılan Yazımızı İlgiyle Okuyabilirsiniz! https://www.bilgihakkinda.com/sosyallesme-nedir/

Sosyal Sözleşme Teorisinin İlk Belirtileri.

İnsanların tek başına güçsüz olduğu ve bir arada yaşamak ve kendilerini güvende hissedebilmeleri için devlete ihtiyaç duyarlar. Devlet de bir insan ürünüdür. Bu ürünü devam ettirmenin bazı şartları, kuralları vardır. Bu da toplumsal sözleşmeyle sağlanır.

Kuvvet Teorisinin İlk Belirtiler.

Sofistlerin bir kısmı devletin, adaletin sağlanması ile mümkün olacağını, diğerleri ise ancak kuvvetle sağlanabileceğini savunmuşlardır. İktidar her daim kuvveti temsil eder ve toplum içinde yaşayanlar bu kuvvete boyun eğmek durumunda yada zorunda kalır.

İlk Düşünürler.

M.Ö.VI ncı yüzyılda Yunanlı bilim insanları evren hakkında bazı tezler ortaya atarak bunları savunmuşlardır. Bunlara ilk örnek olarak suyun ilk ve temel madde olduğunu Thales söylemiştir. Anaximandros ise, evrenin en temel maddesinin “sonsuz”, “sınırsız ve “bilinmeyen” olarak adlandırmıştır. Evrenin temel madde “hava” olduğunu ve tüm canlıları “hava” yaşatır düşüncesi ise Anaximenes savunmuştur. Heraklitos ise evrende en fazla ihtiyacın “ateş” olduğuna inanmıştır.

Sofist Nedir ile ilgili başka kaynak için tıklayınız