Kısaca Demagoji Nedir? Halkın korkuları kullanılarak, halkın ön yargılarından hareketle siyasete şekil verme sürecine demagoji denilmektedir. Bu sayede siyasetçi halkı yanına almış olur. Halkın desteğini sağlamış ve halkı kendine bağlamış olur. Demagoji yapan siyaset bilimine ilişkin birçok farklı kural ve kaide bulunmaktadır.  Demagoji yapılma işlemi bulunan halkın inançları ile doğrudan ilişkilidir.

Demagoji yapabilmek için halkı iyi tanımak gerekir. Bir toplumun çıkarlarını bilmek ve bunun ışığında söylemlerini hazırlamak gerekir. Halkın yüzleşmek istemediği korkularını bilmek, halkın yanında yer aldığı göstermek ancak halkı korkuları ile karşı karşıya getirmek durumu ile alakalı bir sistemdir.

  • > Demagoji Yapan Kişiye Ne Denir? : demagog
  • > Önemli: Demagoji yapılan toplumlarda akılcı yöntemler kullanılmaz. Mantıklı açıklamalara yer verilmez.
  • > Türk Dil Kurumu (TDK)’ya Göre Demagoji Nedir: Laf cambazlığı

Demagoji olan toplumda halkın istek ve ihtiyaçları siyasette rol oynar siyasetçi halkın isteklerine ve ihtiyaçlarına yanıt vereceğini dile getirerek, halkı korkuları ile ve önyargıları ile baş başa bırakır. Bu sayede halk da kendi istek ve taleplerinin gerçekleşmesi ümidi ile o siyasetinin yanında olur. Ona sevgisinden değil ihtiyaçları için çıkar yol gördüğünden kaynaklı destek olur.

Demagoji kavramı Yunanca kökenli bir sözcüktür. Demos ve agogos sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. bu sayede halk ve liderlik kavramlarının birleşiminden demagoji kavramı doğmuştur.

“Çünkü halklar artık demagojiden hoşlanmamakta, demagogların maskelerini aşağıya indirip yolundan atmaktadır.” – Nazım Hikmet

Damagoji yapılan toplumlarda ilk kural milliyetçilik duyguları ve din konularını kullanmaktır. Çünkü halkın dini ile korkması ve dinine bağlı olması siyasetçi için kendi tarafına çekebilme yeteneğidir. Milliyetçilik ve halkı sınıflarına ayrıştırarak mağdur görünmesine rol açmak da ikinci bir demagojik kavram niteliğidir.

Demagoji nasıl yazılır?

    • demegoji (Yanlış kullanım)
    • demogoji (Yanlış kullanım)
    • demagoji ✓ (Doğru kullanım)

Demagog Nedir?

Demagoji ile birlikte ortaya çıkan ve halkı da bu şekilde siyasette kendi tarafına çekmek isteyen kişiye demagog adı verilmektedir.

demagogDemagoglar, siyaseti bir amaç olarak kullanır. Bu sayede de uzun süreli korku salınımları yaparak, siyasette varlıklarını sürdürebilirler. Ancak demagogların da bir süre sonra kendilerini yenilemesi gerektiği ihtiyacı bulunmaktadır. Siyaset biliminde demagogların kendi içlerinde sürekli olarak halka korku salarak ya da yoksun bırakıp sonra sevindirerek bu amaçlarını tazelediklerinin örnekleri mevcuttur. siyaset bilimini yakından ilgilendiren bir kavram olması ile birlikte, ilk çağdan itibaren krallıkların ve devlet yönetimi şekillerinin demagoji ile yönetildiği bilinmektedir.

Özetle demagoji ne demek denildiğinde hile ya da laf cambazlığı denilebilir.

Aristokrasi Nedir?: bilgihakkinda.com/aristokrasi-nedir/