Aylar: Mart 2019

Kişilik Tipleri

Kişilik Tipleri ve Genel Özellikleri Birey bazlı kişilik tipleri birçok farklı parametrenin bir araya getirilmesi ve gözlemlenerek tahlil edilmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Psikiyatri ve fizyoloji unsurlarının değerlendirilmesi sonucu hem bulgulara …

Duygu

Duygusal Deneyimler Bir duygu dört bileşenle tanımlanabilir. Önce bir uyarıcıyı (olay, nesne veya düşünce) kendi durumumuza göre yorumlar veya değerlendiririz. İkinci olarak korku veya mutluluk gibi öznel bir duygu …

Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau kimdir? Jean-Jacques Rousseau, 1712 tarihinde İsviçre- Cenevre’ de dünyaya gelmiştir. Jean- Jacques Rousseau’nun babası saatçi ustasıdır. Görüşleri ve düşünceleri günümüze kadar uzanan önemli düşünürlerden biri olan …

Sosyal Politika

SOSYAL POLİTİKA VE SOSYOLOJİ Sosyal politika nedir? Sosyal politika, sosyal sorunları çözmek ve önemli görülen diğer hedefleri gerçekleştirmek için, ulusal ve yerel yönetim veya değişik türdeki gönüllü kuruluşlar tarafından …

Aile Çeşitleri

AİLE ÇEŞİTLİLİĞİ VE “TAHIL PAKET AİLELER” (İDEAL AİLELER) MİTİ: Bu aile özelleşmiş, çekirdek ailedir; iki ebeveynin bir ya da iki kendi doğal çocuğuyla birlikte yaşadığı bir ailedir. Bu ebeveynler …