Narsisizm veya narsisistik kişilik bozukluğu olarak da bilinen psikolojik rahatsızlık, ismini mitolojik bir karakter olan Narcissus’tan alır. Narcissus, suya yansıyan görüntüsüne âşık olmuş ve bu imkânsız aşkın kurbanı olmuştur. Narsisizm, her insanda bulunabilecek özsevgi, öz saygı ve kendilik değeri gibi anlamlara gelmekte ve bu durumuyla bir sorun teşkil etmemektedir. Bu doğal bir ihtiyaç olup patolojik hale geldiği nokta diğer insanların insanın kendisini sevmesine izin vermemesi veya önemli ve değerli biri olarak kabul edilmemesinden kaynaklanan aşağılık kompleksinden ortaya çıkan narsisistik kişilik ile karşılaşılabiliniyor.

Kendisini aşırı değerli ve önemli olarak gören kişi, algı penceresinin hepsi kendisine açılmış olan ve bu bakış açısından diğerlerini göremeyen narsisistik kişilerin ortak özellikleri “insan eksikliği”dir denilebilir. Narsisit kişilik bozukluğu görülen kişiler, bunun farkında olmayabilirler ve daima iktidarlarını güçlendirmek ve iyi hissetmek isterler. Daha fazla güç ve kişisel kâr uğruna hem insanî değerlerini hem azalır ve maddiyata ve maddeye daha fazla önem vermeye başlar. Bunun bir sonucu olarak da topluma yabancılaşır. Fakat kimi zaman bir duygusal çöküntü içine girerler. Bu durumda çok özel oldukları duygusu ve oluşturmuş olduğu benliğin yerle bir olması derin bir kimlik krizine ve depresyona sürükleyebilir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu kendini nasıl gösterir?

Narsist kişilikPatolojik bir narsisizm, oldukça yıkıcı olabiliyor. Peki narsistik kişilik bozukluğu kendini nasıl gösteriyor? İnsanın bir başka personaya bürünerek yalan söylemesi ve bundan rahatsız olması, vicdan duygusundan yoksunluk, gerçekleri inkâr ve gerçekleri söyleyenlere karşı öfke ile kendini gösterebilir.

Narsisist kişi, kendi otoritesini kurmak ve kişileri manipüle etmek için değişik yöntemlere başvurabilir ve sürekli kendisi ile ilgilenir. Kendini mağdur gibi gösterir ve bir insana karşı her şeyi yapıyormuş gibi hissiyatı yaratarak onu manipüle edip kendi otoritesini ve iktidarını perçinlemek ister. Kendisi gibi düşünmeyenleri sürekli suçlayarak ve öfkesiyle manipüle edip suçlu hissetmesini sağlar ve kurbanın özsaygısını yitirmesine sebep olarak psikolojik şiddet uygular.

Niçin ortaya çıkar?

En merak edilen konulardan biri de narsistik kişilik bozukluğu nasıl ortaya çıkar? Çocukluk ve ergenlik döneminde ailesinden yeterince duygusal ilgiyi görememiş kişilerin bu yönü yüzeysel kalır. Varlığını fark ettiremeyen çocuk, sağlıklı anne ve baba imgesini oluşturamaz. Çocuğun ailesinin, çocuğun özelliklerini sürekli yücelterek kendilik duygusunun daima beslenmesine ve abartılı bir hayali durum yaratılmasına sebep olmaktadır. Bu hayali durum da narsistik yapının ortaya çıkmasında önemli bir katkı sunar. Yaklaşık bir durum, eğer bir kültürde güce ve paraya tapınmada varsa da görülebilmektedir.

Özellikle son dönemde sosyal medyanın insanlara olmadığı gibi görünme fırsatına sahip olmaları sebebiyle narsisistik kişilik bozukluğuna sahip olan insanların hayali olarak oluşturdukları benliklerini beslediklerine dair çalışmalar da yapılmış ve her şeyin en güzeline sahip olmaları gerektiği inancı kendini çok sevmesinden kaynaklı olarak yetersizlik hissinin içinde boğuldukları da görülmektedir.

Hümanizm nedir?

Manipülasyon Nedir?

Bilgi Hakkında sitemizin yeni yazıları için bizi twitter’da takip edebilirsiniz