Demokrasi, yönetimde halkın da söz sahibi olabildiği bir yönetim biçimine denilmektedir. Demokrasi ile yönetilen bir kurum bir kuruluş ya da toplulukların oluşturulduğu devletlerde halk ile yönetim kademesi aynı hakka sahiptir. Halkın yönetimi sorgulama ve denetleme hakkı bulunur. Bu sayede her birey demokratik bir şekilde yönetimde var olabilme hakkına sahip olabilmektedir. Demokrasinin en belirgin işlevi seçimdir. Halka sunulan kararlar seçim ile oluşur. Halkı kimin yöneteceği seçim ile karara bağlanır. Bu sayede halk da yönetimde söz sahibi olmuş olur. Kısaca demokrasi nedir sorusuna cevap verdik. Şimdi daha detaylı bir şekilde demokrasi nedir sorusunu inceleyelim.

Demokrasi her ne kadar ülke yönetimi şeklinde bilinse de bir çeşit kurum ve kuruluş yönetim şekli olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle demokrasi kavramı genel bir kavramdır. Asıl anlam, demokrasi ile yönetilen ülke yönetim şekli olan cumhuriyet kelimesi ile birleşince ortaya çıkmaktadır. Halkın ve yönetimin demokratik bir şekilde yalamasına cumhuriyet yönetim şekli denilmektedir. Bu nedenle cumhuriyet kavramını her zaman demokrasi ile eşdeğer tutabilmek mümkündür.

Demokrasi Nedir?

Demokrasi Kelime Anlamı

Demokrasi sözcüğü Yunanca kökenlidir. Demokratia yani dimos ve kratia sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Bu nedenle kelime anlamı da halk zümresi ve iktidar sözcükleri ile bir arada sunulmaktadır.  Demokrasi kökeni boyunca azınlığın da yönetimde söz sahibi olduğu anlamında kullanılmıştır. Halkın da iktidar sahibi olabileceği ya da yönetimdeki inşaları denetleyebileceği anlamını taşımaktadır. Günümüzde ise, demokrasi sözcüğü ile Fransızca’ dan türetilerek dahil olmuş bir kelimedir. Bu sayede anlamı her zaman aynı olan ancak kelime yapısı itibariyle farklı oluşumlar gösteren yüzyıllardır var olan bir kavram olarak bilinmektedir.  Yönetim biçiminde eşitlik ilkesinin temel olarak alındığı bir şekildir.

Cumhuriyet Yönetim Şekli

Cumhuriyet yönetim şekli ilk çağdan itibaren zaman zaman kendini gösterebilen bir yönetim şekli olarak karşımıza çıkar. Bu yönetim şeklinde demokrasi söz konusudur. Kararları halkın alması işlemine denir. Halkın ülkeyi yönetenleri denetlemesi şeklidir. Ancak cumhuriyet ile yönetim şeklini oluşturan her ülkede demokrasi vardır denilemez. Cumhuriyet tam manası ile ancak demokrasi ile yönetildiği zaman gerçek anlamda cumhuriyet olur. Sadece seçim var ise cumhuriyet olur. Ancak halkın yönetime dahil olması, yönetimi denetlemesi ve halkın oylamasına sunulması demokratik cumhuriyet kavramını karşımıza çıkarmaktadır.

Atina Şehir Devletlerinde Demokratik Cumhuriyet

Dünyadaki ilk cumhuriyet ( demokrasi ) örnekleri Atina şehir devletlerinde görülmüştür. MÖ. 4. ve 5. yy. da demokrasinin varlığından söz edebilmek mümkündür. Kral halkı meydana toplayarak, alacağı kararları halkın oylamasına sunarak demokratik bir yaklaşım gerçekleştirmektedir.

Roma İmparatorluğunda Demokratik Cumhuriyet

Soylulardan oluşan ve senato ismi de verilen parlamentoya demokratik bir yaklaşım ile oylamanın sunulmasıdır. Her ne kadar bir zümre sınıfa ait olsa da bu kavram oligarşi ile karıştırılmamalıdır. Halkı yönetenler değil sadece senato adı verilen parlamento halkı temsilen bir zümre oluşturmaktadır.

Gelişmeleri daha yakından takip için bizi twitter ‘da takip edin.