Oligarşi yönetim şeklinde, devleti yönetme yetkisi herhangi bir kişi ile sınırlı kalmadan bir aile, zümre veya bir grubun ülkeyi yönetme şeklidir.

  • Kısaca oligarşi nedir?: Oligarşi ile ülke yönetiminde söz sahibi olan kişiler ayrıcalıklı sınıflardır ya da herhangi bir zümredir.

Devletlerin yönetim tarihi boyunca çok fazla kullanılmayan bir kavramı ifade etmektedir. Bir devleti bir grubun, zümrenin ya da ailenin yönetmesi çok nadir karşılaşılan ülkelerde meydana gelmiştir. Bu durum Yunan şehir devletlerinin yönetim şeklini ifade etmektedir. Isparta Şehir Devleti ve Atina Devleti oligarşi yönetimine en iyi örneklerdir. Günümüzde oligarşi ile yönetilen ülke hangisidir dediğimizde ilk akla gelen  iki ülke Cezayir ve Suudi Arabistan’ dır. Suudi Arabistan’ ın yönetim şekli de oligarşi sistemine en iyi örnektir. Suudi Arabistan, Suud ailesi tarafından yönetilmektedir.

Platon’ un Oligarşi Hakkında Sözleri: Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.

Oligarşik Yönetim Şekli

Devlet yönetimi her zaman bir zümrenin elindedir. Devletin ömrü boyunca o zümrenin üyelerinin her zaman yönetimde söz hakkı bulunmaktadır.

⇒Önemli: Başta bulunan seçkin zümre nasıl isterse devlet o şekilde yönetilir. Halkın hiçbir şekilde söz söylemeye ya da eleştirmeye hakkı bulunmamaktadır.

Oligarşik yönetim biçiminin soylu kimseler ile oluşturulmuş yönetimine aristokrasi denilir. Oligarşik yönetim biçimi din olgusu içinde ele alınıyorsa ve dini bir yönetim anlayışı ile yönetiliyor ise, teokrasi adı verilmektedir. Teokratik devletler oligarşi devletlerinin dinsel kuralları ile yönetilmesini ifade etmektedir.

Oligarşik yönetim biçimleri uzun ömürlü değildir. Seçkin gruba karşı ayaklanmalar ya da başkaldırılar muhakkak görülebilmektedir. Bu nedenle oligarşik yönetim biçiminde zamana bağlı olarak yumuşamalar da görülmüştür. Dünya genelinde sıklıkla kullanılmasa da kullanıldığı yerlerde devleti ileriye götürememiştir.

Oligark Ne Demek?

Oligarşi yönetim biçimi ile yönetilen ve bu yönetim şeklini destekleyen kişilere verilen addır. Oligarklar sadece oligarşi yönetim biçimini desteklemez. Aynı zamanda oligarşinin zümre değiştirerek ya da çeşitli bozulmalar göstererek de yönetilmesini desteklerler.  Oligarşik yönetim biçimi ile yönetilen ülkeler genellikle askeri zümre, hanedan zümresi, zengin ve üst soy bir grup ya da ülkenin ileri gelenlerinin oluşturmuş olduğu zengin grup tarafından yönetilmektedir. Konuya bu açıdan bakıldığı zaman, devletin tüm yönetim şeklinin seçkin grup tarafından yönetilmesinin desteklenmesi demokratik yönetim ile bağdaşmaz. Oligarşi yönetim biçimi veya bunun türevlerinde demokrasinin varlığından söz edilemez.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Oligarşi Ne Demek

Oligarşi nedir 6.sınıf: Ülke yönetiminin küçük, ayrıcalığa sahip olan bir grup veya bir sınıfın egemenliğinde olan yönetim şeklidir. Yönetim grubunda siyasiler, askerler ya da zenginlerin oluşturduğu bir grup olabilir. Bu gruplar, ülkeyi genelde kendi çıkarlarına göre ve görevlerini kötüye kullanarak yönetir. Günümüzde Suudi Arabistan ile Cezayir bu sistemle yönetilir.