Bir aile, “akrabalık bağları ile bir birine bağlı bir insan grubu demektir.” Aile Nedir? en önemli sosyal kurumlardan biridir ve bilinen bütün toplumlarda mutlaka bir biçimde bilinen bir kurumdur. Sosyal örgütlenmenin temel bir ünite olarak çocukların içinde yaşadıkları toplumun kültürüne uyumlu şekilde sosyalleşmelerinde anahtar bir rol oynar. Onların kendilerini nasıl gördükleri ve başkalarının onları nasıl gördüğü temelinde kimliklerini biçimlendirir.

HANE HALKI NEDİR?

Bir hane halkı ya tek başına yaşayan bir insandır ya da aynı adreste yaşayan ve geçerli kuralları paylaşan bir insan topluluğudur. Ailelerin çoğunluğu belirli bir hane halkı düzeninde yaşar ama bütün hane halkları aile değildir. Örneğin bir evi paylaşan öğrenciler bir hane halkını oluştururlar ama onlar bir aile değildir.

AİLEYE İLİŞKİN UZLAŞMACI VE ÇATIŞMACI YAKLAŞIMLAR

Aileye İlişkin Görüşler

1-) Aileye İlişkin Uzlaşmacı yaklaşım:

İşlevselci yaklaşımların uzlaşmacı yaklaşımı aileyi, insan vücudunun bir parçası gibi işleyen bir kurum olarak görme eğilimindedir; aileyi toplumun vücut sağlığını devam ettiren yaşamsal bir organ olarak değerlendirirler. Aile, bu işlevini nüfusun yeniden üretilmesini, çocukların sosyalleşmesini sağlayarak ve aile üyeleri için temel gıda, barınak ve duygusal korunak olma görevi görerek yerine getirir. Yani aile sosyal istikrara ve uyumlu bir toplumun yaratılmasına önemli katkıda bulunur.

Bu yaklaşım; ailelerin, çocukları “değer uzlaşması” yönünde sosyalleştirdiklerine vurgu yapar. Değer uzlaşması, toplumun kültürünü oluşturur ve insanların kişiliklerini istikrarlı tutar.

2-) Aileye İlişkin Çatışmacı yaklaşımlar:

Marksist ve pek çok feminist yazarların içinde yer aldığı çatışmacı teorisyenler, ailenin sosyal sınıflar arasındaki ya da kadın erkek arasındaki eşitsizlik bağlamında sosyal eşitsizliği kuşaklar boyunca yeniden ürettiğini vurgulama eğilimindedirler. Çatışmacı teorisyenler “çekirdek ailenin” değer uzlaşmasını inşa etmediğini fakat zengin üst sınıfın değerlerine ve inançlarına itaat edecek ve içinde yaşadıkları toplumu eleştirmeyecek bireyler yetiştirdiğinin altını çizerler. Çekirdek aile iki kuşağın, yani anne –baba ve çocukların aynı hane halkında birlikte yaşadıkları aileye işaret eder.

AİLE, EVLİLİK VE HANE HALKLARININ FARKLI BİÇİMLERİ

Aile neredeyse her toplumda görülmesine karşın, pek çok farklı şekil alabilir. Britanya’da daha eski zamanlardaki evlilik ve aile yaşamı modern Britanya’daki aile yaşamından oldukça farklı biçimde organize ediliyordu. Sosyologlar aile tiplerini, aile ilişkilerini ve hane halklarını tanımlamak için farklı terimler kullanırlar.

 Aile, Evlilik ve Hane Halklarının Biçimleri:

Evlilik türlerini ve onların tanımlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür.

Tek Eşlilik, bir koca ve bir karıdan oluşu. Avrupa ve Amerika’da ve diğer birçok bölgede görülür.

Tek eşlilik serisi, tek eşli evlilikler serisidir.

Görücü usulü evlilik, ebeveynlerin çocuklarını kendilerininkine benzer geçmişe ve statüye sahip ailelerin çocuklarıyla evlendirmeleridir.

Hemcins birlikteliği, geylerin ve lezbiyenlerin evliliğinin yasal olarak mümkün olduğu ülkelerde görülür.

Çok eşlilik, aynı zaman diliminde birden fazla eşle evli olama durumudur ve polijini, poliandri olarak ayrılır

Polijini Nedir?: bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evliliğidir. (Polijini olan ülkeler: Mısır, Suudi Arabistan)

Poliandri Nedir?: bir kadının aynı anda birden fazla erkekle evliliğidir.( Poliandri olan ülkeler: Tibet, Güney Hindistan)

Aile çeşitlerini şöyle ifade edebiliriz:

Çekirdek aile: iki kuşağı içermektedir. Ebeveyn ve çocuklar aynı evde yaşarlar

Geniş aile: çekirdek ailenin ötesindeki akrabaları da içeren ailedir.

Klasik geniş aile: Aynı evi paylaşan ya da bitişik evlerde oturan geniş aile.

Değişikliğe uğramış geniş aile: birbirinden ayrı düşmüş geniş aile üyelerinden oluşur. Telefon, facebooc aracılığıyla iletişim halinde olan ve karşılıklı sık ziyaretlerin olduğu ailedir.

Geleneksel geniş aile:  Çoğu kuşakların bir arada yaşadığı “sırık” gibi bir ailedir. Buna fasulye sırığı ailesi de denilmektedir.

Simetrik aile: egemenlik ve ev işleri erkek ve kadın tarafından paylaşılmaktadır.

Yeni yapılandırılmış üvey aile: eşlerin her ikisinin ya da birinin daha önce bir evlilik yaşadığı ve önceki evliliğinden çocukları olan aile

Tek ebeveynli aile: genelde boşanma sonunda kendisine bağlı çocuklarla tek başına yaşayan ailedir.

Gey ya da lezbiyen aile: aynı cinsiyetten iki kişinin çocuklarla birlikte aynı evde yaşadığı ailedir.

Tek kişilik hane halkı: Tek başına yaşayan bireyden oluşur.

Aile çeşitleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.bilgihakkinda.com/aile-cesitleri/

Yeni yazılarımız için bizi twitter’da takip edebilirsiniz