Duygusal zeka nedir?; duyguları doğru şekilde algılama, muhakeme yaparken duyguları hesaba katma, duyguları anlama ve kişinin hem kendisinin hem başkalarının duygularını düzenleyebilme becerisidir.

Duygusal Zeka Önemli Mi?

duygusal zeka

İşte duyguların davranışlarımızı nasıl etkileyebileceğini gösteren bazı ifadeler:

  • ‘’O kadar kızgındım ki doğru dürüst düşünemiyordum.’’
  • ‘’İnsanlar bana sakin olmamı söylediğinde daha da kötü oluyorum.’’
  • ‘’Tartıştığımız zaman genellikle kendimi kaybediyorum ve yanlış şeyler söylüyorum.’’
  • ‘’Benim nasıl hissettiğimi hiç anlamaya çalışmıyorsun.’’
  • ‘’Bazen duygularıma göre hareket ediyorum, ister doğru olsun ister yanlış.’’

Bu tür ifadeler duyguların söylediklerimiz, yaptıklarımız ve başarımızın üstünde olası etkilerini gösteriyor. Duygusal zeka destekçilerine göre duyguların nasıl çalıştığının ne kadar iyi anlarsak çoğu zaman güçlü duygularımız (‘’Böyle yapmak istiyorum ’’) ile aynı derecede güçlü mantıklı düşüncelerimiz (‘’Böyle yapmam gerektiğini biliyorum’’) arasında bir orta yol bulma şansımız o kadar güçlü olur. Ancak bu tür ifadelerin geçerli ve güvenilir duygusal zeka testleri gibi daha bilimsel teknikler ile onaylanması gerekir.

Hazırlık bulguları Duygusal zekanın ölçülmesi ile ilgili yapılan çalışmaların bazı bulguları: Duygusal zeka testlerinde yüksek puan alan gençlerin sigara içiyor olma ihtimalleri daha düşük; yüksek puan alan öğrenciler akranları tarafından daha az saldırgan ve öğretmenleri tarafından daha çok yardımcı olarak değerlendirildi; duygusal zeka testlerinde daha yüksek puan alan kişilerin daha iyi empati kurabildiği ve kendi hayatı ile daha barışık olduğu tespit edildi. Bu bulgular başka araştırmacılar tarafından tekrarlanana ve desteklenene kadar hazırlık bulgusu olarak kabul ediliyor.

Ancak duygusal zekayı eleştirenler duygusal zekanın öğretilmeye veya iyileştirilmeye çalışıldığı iş yerlerinde ya da okullarda elde edilen sonuçların abartıldığına dikkat çekiyor. Duygusal zekanın kullanışlılığı hakkındaki tartışmalar hala sürse de kimse duyguların davranışlarımızın çoğunun üstünde çok güçlü etkileri olabileceğini inkâr etmiyor.

Herkes duyguların hayatımızda önemli bir rol oynadığını kabul ediyor.

KÜLTÜREL FARKLILIK: AVRUPA’ DAKİ DUYGULAR

Duyguların Gösterilmesi

Gülerken ağzınızı kapatır mısınız?

Japonya’ya gittiğimde Japonların gülerken ağızlarını kapatması dikkatimi çekti, bu Amerikalıların hiçbir zaman yapmadığı bir şey. Gülme ile ilgili bu Amerikan-Japon kültür farkı, duygusal gösterim kurallarının farklılıklarından kaynaklanır.

Gösterim kuralları; kişinin duygularını ne zaman, nasıl ve nerede göstereceğini ve ne kadar duygusal ifade göstermenin uygun olduğunu belirleyen kesin kültürel norm veya kurallardır.